NATUREL MANTAR

PROJE ADI: ENDÜSTRİYEL YAPI - NATUREL MANTAR
YER: KORKUTELİ / ANTALYA
TESLİM TARİHİ: 
KAPASİTE:  TON
 
 
KAPSAM:
 
Toplam Alan: 3200 m2